Bobřík - zdravotní způsobilost - důležité !!!

26.06.2015 10:25

Dobrý den, vážení rodiče,

chtěli bychom Vás požádat o zaslání Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře, který vystavil praktický lékař.  Posudek zašlete naskenovaný na tento email, případně originál pošlete doporučenou poštou na adresu občanské sdružení Bobřík, Galandova 1244/24, 163 00 Praha 6 - Řepy, a to z důvodu:
- aby se zdravotník tábora mohl seznámit se zdravotním stavem vašeho dítěte ještě před nástupem do autobusu
- abychom eliminovali Potvrzení od lékaře, které není v souladu s novelou vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti č. 422/2013 Sb. s platností od 01.01.2014.

Vzor potvrzení přikládám v příloze. Můžete použít i jakýkoliv jiný vzor Posudku, který má totožnou textaci.
V případě doložení Posudku, který nesplňuje požadavky dle vyhlášky č. 422/2013 Sb, nemůžeme vaše dítě přijmout na dětský tábor.

Na tuto povinnost nás upozornila i Krajská hygienická stanice, která každoročně kontroluje nás tábor.

Zpět