Děkujeme všem současným sponzorům za jejich podporu. Vaše podpora v jakékoliv podobě nám umožňuje nejen zkvalitnění akcí, ale jejich rozšíření mezi širší spektrum dětí a mláděže.

Děkujeme:

Městská část Praha 17

 

 

 

Děkujeme také všem rodičům a příznivcům Bobříka, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na fungování a chodu spolku a tím tak pomáhají naplňovat naše poslání - zajistit dětem krásně a zábavně strávit volný čas!